Trutnov, Volanovská 409
+420 499 813 090
zstrutnov@centrum.cz

Pokusnictví

Zkušební stanice Trutnov s.r.o.

Zkoušky s přípravky na ochranu rostlin se provádí v těchto okruzích:

zkoušky účinnosti herbicidů

zkoušky účinnosti fungicidů

zkoušky účinnosti mořidel

zkoušky účinnosti insekticidů

zkoušky účinnosti desikantů

zkoušky účinnosti regulátorů a stimulátorů růstu

zkoušky účinnosti biopreparátů

zkoušky selektivity (fytotoxicity) přípravků

zkoušky v nádobách, rhizotrony

V rámci zkoušek se provádí tato hodnocení a stanovení:

umělá infestace porostu

determinace chorob, škůdců

hodnocení škodlivých činitelů dle metodik

objektivní hodnocení stavu plodin (inventarizace porostu, stanovení výšky,..)

výnosové kvantitativní a kvalitativní hodnocení

měření indexu NDVI, výškové snímání dronem

Oblast působnosti pokusnických činností
 • pšenice ozimá, jarní
 • ječmen ozimý, jarní
 • triticale ozimé, jarní
 • žito ozimé
 • oves setý
 • proso seté
 • řepka ozimá, jarní
 • slunečnice roční
 • lnička setá
 • hořčice bílá
 • mák setý
 • jahodník
 • kukuřice na siláž
 • brambory
 • krmná řepa
 • hrách setý
 • peluška
 • cibule a další druhy polní zeleniny
 • orná půda bez plodiny
 • trávy (i okrasné)
 • louky a pastviny
 • jeteloviny
 • nezemědělská půda
 • nádobové pokusy

..další plodiny po dohodě..

Zaměření pokusnických činností:
 1. Registrační a demonstrační pokusy s přípravky na ochranu rostlin – cca 89 %
 2. Odrůdové pokusy – cca 10 %: zkoušky pro registraci odrůd, SDO pokusy a předzkoušky
 3. Ostatní pokusy – cca 1 %: výživářské, apod.
graf- pokusnictví

Zkoušky přípravků na ochranu rostlin v režimu GEP se provádějí odděleně od ostatních zkoušek v samostatných pokusech se specifickými kontrolními prvky. Z toho vyplývá, že provádění ostatních zkoušek nemůže ovlivnit kvalitu, věrohodnost a použitelnost zkoušek přípravků na ochranu rostlin a naopak. Zpracování výsledků pokusů je prováděno v anglickém a českém  jazyce ve speciálních programech ARM, Field Pro a Upav.