Trutnov, Volanovská 409
+420 499 813 090
zstrutnov@centrum.cz

ZKUŠEBNÍ STANICE TRUTNOV s.r.o.

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZKUŠEBNÍ STANICE TRUTNOV S.R.O.

REGISTRAČNÍ A DEMONSTRAČNÍ POKUSY

Registrační a demonstrační pokusy s přípravky na ochranu rostlin – cca 89 %

ODRŮDOVÉ POKUSY

Odrůdové pokusy – cca 10 %: zkoušky pro registraci odrůd, SDO pokusy a předzkoušky

OSTATNÍ POKUSY

Ostatní pokusy – cca 1 %: výživářské, apod.

Charakteristika a historie Zkušební stanice Trutnov s.r.o.

Stanice byla založena na podzim roku 1963 jako odrůdová stanice ÚKZÚZ Praha. Od roku 1984 byla stanice klasifikována jako zkušební stanice s tím, že se zde začaly zkoušet na vymezených pozemcích (tzv. reziduální báze-RB) přípravky na ochranu rostlin. Od roku 1998 byla stanice zprivatizována a orientace zkoušek se změnila na hlavně pesticidní pokusy a odrůdové zkoušky pomalu ustupovaly. V současné době se Zkušební stanice zabývá, kromě pokusnictví, také diagnostickou a poradenskou činností. V roce 2004 Zkušební stanice Trutnov s.r.o. získala Osvědčení GEP o způsobilosti k provádění zkoušek v souladu se zásadami správné pokusnické praxe podle § 45 odst. 2 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v návaznosti na Směrnici 91/414/EHS.

Celková výměra obhospodařovaných pozemků je v současnosti okolo 80 ha, z toho je cca 70 % ve vlastnictví vedoucí stanice.

Půdní typ

Pozemky zkušební stanice jsou zařazeny v půdním typu podle MKS jako kambizem typická – KMm (dříve podle GAK-HP), subtyp písčitohlinitá půda (střední). Půdy mají charakteristickou načervenalou barvu. Půdotvorný substrát je z permokarbonu Českého masivu. Zrnitostní složení je stejné v celém profilu, jedná se o středně těžké až lehké hlinité půdy. Pozemky jsou převážně jihozápadní expozice.

Klima

Trutnov se nachází v Královéhradeckém kraji v České Republice, v podhůří hraničních hor Krkonoš, v průměrné nadmořské výšce 450 m n.m.. Dlouhodobý průměr (1971 – 2000) srážkový 708 mm, teplotní 7,2 °C (normál 1901-1950 byl 778 mm, 6,8°C).

Zastoupení škodlivých činitelů (BAYER kódy)

plevele: GALAP, MATXX, CIRAR, POLXX, STEME, VIOAR, VERXX, MYOAR, CAPBP, CHEAL, APESV, THLAR, FUMOF, LAMXX, GAETE a další

choroby: ERYSGR, SEPTTR, PUCCXX, LEPTNO, FUSAXX., LEPTMA, ALTEBA, SCLESC, PYRNTE, RHYNSE, USTINH, TILLCA, TILLCO, BOTRCI, PYRNGR a další

škůdci: DASYBR, MELIAE, PHYEXX, LEMAXX, CEUTXX, ACYRON, LPTNDE, APHIXX a další

EPPO Climatic Zones and EU Authorisation Zones 

Kontaktujte nás!

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat pomocí formuláře níže.