Trutnov, Volanovská 409
+420 499 813 090
zstrutnov@centrum.cz

Pokusnictví

Zkušební stanice Trutnov s.r.o.

Zaměření pokusnických činností na Zkušební Stanice Trutnov s.r.o.:
 1. Registrační a demonstrační pokusy s přípravky na ochranu rostlin – cca 89 %
 2. Odrůdové pokusy – cca 10 %: zkoušky pro registraci odrůd, SDO pokusy a předzkoušky
 3. Ostatní pokusy – cca 1 %: výživářské, apod.
graf- pokusnictví
Oblast působnosti pokusnických činností

Zkušební Stanice Trutnov provádí zkoušky s přípravky na ochranu rostlin, odrůdové zkoušky a ostatní pokusy v těchto plodinách:

 • pšenice ozimá, jarní
 • ječmen ozimý, jarní
 • triticale ozimé, jarní
 • žito ozimé
 • oves setý
 • proso seté
 • řepka ozimá, jarní
 • slunečnice roční
 • lnička setá
 • hořčice bílá
 • mák setý
 • jahodník
 • kukuřice na siláž
 • brambory
 • krmná řepa
 • hrách setý
 • peluška
 • cibule a další druhy polní zeleniny
 • orná půda bez plodiny
 • trávy (i okrasné)
 • louky a pastviny
 • jeteloviny
 • nezemědělská půda
 • nádobové pokusy

..další plodiny po dohodě..

Zkoušky s přípravky na ochranu rostlin se provádí v těchto okruzích:
 • zkoušky účinnosti herbicidů
 • zkoušky účinnosti fungicidů
 • zkoušky účinnosti mořidel
 • zkoušky účinnosti insekticidů
 • zkoušky účinnosti desikantů
 • zkoušky účinnosti regulátorů a stimulátorů růstu
 • zkoušky účinnosti biopreparátů
 • zkoušky selektivity (fytotoxicity) přípravků
 • zkoušky klíčivosti
V rámci zkoušek se na Zkušební stanici Trutnov provádí tato hodnocení a stanovení:
 • umělá infestace porostu
 • determinace chorob, škůdců
 • hodnocení škodlivých činitelů dle metodik
 • objektivní hodnocení stavu plodin (inventarizace porostu, stanovení výšky,..)
 • výnosové kvantitativní a kvalitativní hodnocení

Zkoušky přípravků na ochranu rostlin v režimu GEP se provádějí odděleně od ostatních zkoušek v samostatných pokusech se specifickými kontrolními prvky. Z toho vyplývá, že provádění ostatních zkoušek nemůže ovlivnit kvalitu, věrohodnost a použitelnost zkoušek přípravků na ochranu rostlin a naopak. Zpracování výsledků pokusů je prováděno v anglickém a českém  jazyce ve speciálních programech ARM, Field Pro a Upav.